Follow

Metrik ölçü birimini İngiliz Ölçü birimine nasıl değiştirebilirim?

Ölçü birimi profiliniz üzerinden Metrik sistemden Amerikan sistemine değiştirilebilir.

  • Hornet ekranında, isimi’ze ya da profil fotoğrafına tıklayınız.
  • ’’Profili’’me tıklayınız.
  • ’’Profilimi Düzenle’’ye tıklayınız.
  • ’’Ölçü Birimler’ni’’ tıklayınız ve Metrik ya da Amerikan Ölçü birimi sistemini seçiniz

 

Hornet Topluluğu'na" katılmak istiyor musunuz? Biz sizi topluluğumuzda istiyoruz! Buraya topluluğumuza gelin.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk