Follow

ฉันจะลบบัญชีของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้เท่านั้น  ถ้าโปรไฟล์ของคุณมีการเชื่อมโยงไปยังที่อยู่อีเมล

ถ้าโปรไฟล์ของคุณไม่ได้เชื่อมโยงไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ    ,คุณสามารถสร้างบัญชีแรกหรือติดต่อเราที่ feedback@gethornet.com และเราสามารถลบมันให้เพื่อคณ

 

การลบบัญชีผู้ใช้จะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้อีก   ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของคุณ, ภาพถ่าย, แชท, บล็อกการเข้าถึงรูปภาพส่วนตัว และจะถูกลบทั้งหมด

Hornet เองก็ไม่สามารถกู้คืนได้เมื่อมีการลทิ้งไปแล้ว

 

ในการลบบัญชีของคุณโปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 

 • เปิด Hornet และไปที่ส่วนโปรไฟล์ของคุณ
 • ไปที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนฟันเฟืองอยู่มุมขวาบน)
 • แตะ "บัญชี"
 • แตะที่ไอคอน " ... " ที่มุมขวาบน
 • แตะ "ลบบัญชี"
 • ยืนยัน
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

2 Comments

 • 0
  Avatar
  Rit

  ต้องการที่จะยกเลิกหรือลบบัญชีE-mail : Pongask599@gmail.com ที่ถูกระงับการใช้งาน และไม่สามารสมัครใช่งานใหม่ได้

 • 0
  Avatar
  Gonrit Sakorn

  เข้าไม่ได้ แล้วจะลบบัญชีได้ไง คำตอบแบบโง่ๆ

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk