Follow

ฉันจะใช้บัญชีของฉันบนหลายอุปกรณ์ได้อย่างไร?

ถ้าคุณยังไม่มีรูป ตรวจสอบวิธีสร้างบัญชีครั้งแรก การ สร้าง 1 อัน

ถ้าคุณมีโปรไฟล์ ทำตามขั้นตอนดังนี้:

  • เปิด Hornet และไปที่ส่วนโปรไฟล์ของคุณ
  • ไปที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนฟันเฟืองอยู่มุมขวาบน)
  • แตะ "บัญชี"
  • แตะที่ "มีบัญชีแล้ว"
  • ใส่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ
  • ยืนยัน

 

ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน Hornet หรือไม่?  เรายินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราที่นี่

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk