Follow

ฉันจะทำการลบ บทสนทนาได้อย่างไร?

คุณสามารถลบการสนทนากับผู้ใช้แต่ละคนได้   แต่ไม่ได้เป็นการลบข้อความอย่างถาวร

ประวัติการแชทจะถูกเรียกคืนในครั้งเดียว โดยจะเรียกคืนตั้งแต่เริ่มต้น  โดยผู้ใช้คนเดียวกัน

 

การลบบท ฃสนทนา ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ไปที่ส่วน แชท
  • รูดจากขวาไปซ้ายและแตะ "ลบ"

 

หลังจากลบบทสนทนาจากรายการแชทของคุณ

ผู้ใช้อื่น ๆ ยังคงที่จะเห็นมันตามปกติและยังเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดได้ (ข้อความและภาพ)

วิธีหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้จากการเข้าถึงข้อความ ระหว่างคุณสองคนเป็นโดยกาบล็อกเขา

ซึ่งจะซ่อนการสนทนาสำหรับผู้ใช้ทั้งสอง   และคุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อความหรือโปรไฟล์ของเขาได้

หากคุณยกเลิกการบล็อกผู้ใช้   บทสนทนาจะถูกเรียกคืนโดยอัตโนมัติ และเนื้อหาเก่าก็จะกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

 

เพื่อป้องกันการผู้ใช้   ทำตามขั้นตอดังต่อไปนี้

  • ไปยังหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้
  • แตะที่ไอคอน " ... " ที่มุมขวาล่าง
  • แตะ "บล็อกสมาชิกนี้"
  • ยืนยัน

 

ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน Hornet หรือไม่?  เรายินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราที่นี่

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk